PPMI je smješten u mletačkoj utvrdi – Kaštelu iz XVII. st., koju su vlasti Mletačke Republike izgradile za obranu svojih posjeda u južnoj Istri.

Lokacije i mape

Pregled naših lokacija na Google mapi, označen je ulaz u zgradu Muzeja na Kaštelu te ulazi u Zerostrasse podzemne tunele, sa strane Dvojnih vrata (kod Arheološkog muzeja) i rimskog Foruma.

Povijesni i pomorski muzej Istre

Zerostrasse