Fundus muzeja broji preko 75000 predmeta kulturno-povijesnoga, političkoga, vojnog i etnografskoga karaktera, raspoređenih u 17 zbirki.